PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

UBEZPIECZENIE NNW PZU

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i przedszkolaków

 

Zgodnie z życzeniem i decyzją Rodziców, uczniowie PSP nr 3 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczeni są w PZU.
Informujemy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) jest dobrowolną umową i zawierane jest wyłącznie z woli i na życzenie rodziców.
 
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OWU oraz sposobem postępowania w przypadku wystąpienia szkody. Znajdziecie je Państwo poniżej w plikach do pobrania lub dostepne są w sekretariacie szkoły.
Zgłoszenia można dokonywać:
 • telefonicznie pod numerem 801 102 102,
 • poprzez Internet https://zgloszenie.pzu.pl/#/ 
 • internetowe konto klienta PZU - Moje PZU, 
 • lub odwiedzając najbliższy oddział PZU.
 • Konieczne jest wówczas podanie numeru polisy:  10 64 11 78 49  i nazwy placówki:
          PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU, ul. PIASKOWA 15, 37-400 Nisko.
 
Suma ubezpieczenia: 24 000 zł, wariant II bis
 
Podstawowe świadczenia:
 • świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • assistance - zakres podstawowy

Dodatkowe śwadczenia:

 • świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja)
 • dieta szpitalna w wyniku NW
 • amputacja kończyny/częsci kończyny u dziecka z powodu nowotworu
 • śmierć w wyniku nowotworu złośliwego
 • śmierć dziecka z powodu wady serca
 • śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia
 • sepsa
 • dieta szpitalna z powodu choroby
 • śmierć w wypadku komunikacyjnym.