PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

UBEZPIECZENIE NNW PZU

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i przedszkolaków

 

Zgodnie z życzeniem i decyzją Rodziców, uczniowie PSP nr 3 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczeni są w PZU.
Informujemy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) jest dobrowolną umową i zawierane jest wyłącznie z woli i na życzenie rodziców.
 
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OWU oraz sposobem postępowania w przypadku wystąpienia szkody. Znajdziecie je Państwo poniżej w plikach do pobrania lub dostępne są w sekretariacie szkoły.
Zgłoszenia można dokonywać:
  • telefonicznie pod numerem 801 102 102,
  • poprzez Internet https://zgloszenie.pzu.pl/#/ 
  • internetowe konto klienta PZU - Moje PZU, 
  • lub odwiedzając najbliższy oddział PZU.
  • Konieczne jest wówczas podanie numeru polisy:  10 64 11 78 49  i nazwy placówki:
          PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU, ul. PIASKOWA 15, 37-400 Nisko.
 
SPodstawowe świadczenia:
świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu
assistance - zakres podstawowy (szczegóły w załączniku)

Dodatkowe świadczenia:
-świadczenie z tytułu kosztów leczenia 
-dieta szpitalna w wyniku NW 
-zwrot kosztów dostosowania mieszkania
-amputacja kończyny/części kończyny u dziecka z powodu nowotworu
-śmierć w wyniku nowotworu złośliwego
-śmierć dziecka z powodu wady serca
-śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia
oraz:
-sepsa
-dieta szpitalna z powodu choroby (pobyt dziecka w szpitalu),
-śmierć w wypadku komunikacyjnym.

Ryzyka dodatkowe:
- poważne zachorowanie, 
- sepsa,
- dieta szpitalna z powodu choroby,
- śmierć w wypadku komunikacyjnym.

Ubezpieczenie zawierane jest na rok szkolny. Każdego roku Rada Rodziców wybiera firmę ubezpieczeniową, analizując oferty i tryb wypłaty odszkodowań.