PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

LOGOPEDA

                       Logopeda mgr  Agnieszka Madej

 

            Od bieżącego roku szkolnego łączę funkcję logopedy  i pedagoga szkolnego. Prowadzę zajęcia  logopedyczne

dla dzieci posiadających opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ze wskazaniem na

potrzebę udziału w terapii logopedycznej. Opracowuję dla tych uczniów indywidualny program terapii w zależności

od rozpoznanych potrzeb. Współpracuję z nauczycielami oraz innymi specjalistami, a także rodzicami uczniów objętych

terapią logopedyczną.