PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

Obiady


  • Opłat za obiady dokonujemy do dnia 10 danego miesiąca, za dany miesiąc

(np. za miesiąc luty do 10 lutego). 

Dokonanie opłaty w odpowiednim terminie jest gwarancją wydania posiłku dla dziecka. 

  •  W przypadku nieobecności dziecka w szkole lub wyjazdu na wycieczkę obiady należy odwołać.

Należy to uczynić z wyprzedzeniem, tj. najpóźniej w dzień nieobecności dziecka danego dnia do godziny 8:00 pod nr tel. 15 8412 171 (sekretariat) lub osobiście.

Zgłoszenia po terminie nie będa uwzględniane.

 

 

Koszt miesięczny obiadów:  4,00 zł  x  ilość dni obiadowych 

 

Przypominamy, aby na bieżąco zgłaszać informację, czy dziecko zostało zapisane na obiady, bądź wypisane z obiadów.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, stołówka przygotowuje obiad, za który będzie trzeba zapłacić.

Informacja o kosztach za dany miesiąc wraz z jadłospisem na dany tydzień widnieje na tablicy ogłoszeń obok kuchni.

Rodzice w trakcie roku szkolnego mogą zgłosić dziecko do korzystania z obiadów, bądź z nich zrezygnować.