PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

WAŻNE TERMINY

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 2021 r.
 • Ferie zimowe:  14 - 27 lutego 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r. 
 • Egzamin ósmoklasisty: 24-25-26  maja 2022 r. (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
 • Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne: 12 listopada 2021 r.,  7 stycznia 2022 r. , 2 maja 2022 r.

Dni ustawowo wolne:

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych, 
 • 11 listopada - Święto Niepodległości,
 • 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Trzech Króli,
 • 1 maja - Święto Pracy ,
 • 3 maja - Konstytucja 3 Maja,
 • 16 czerwca - Boże Ciało.

 

 

 DYŻURY PEDAGOGICZNE  w ramach "ostatnich wtorków miesiąca"

 • 28 września 2021 r.
 • 26 października 2021 r.
 • 30 listopada 2021 r.  – w ramach zebrań z Rodzicami
 • 14 grudnia 2021 r. - wyjątkowo przeniesiony ze względu na kalendarz roku szkolnego i święta
 • 25 stycznia 2022 r.
 • w lutym 2022 r.  – dyżur odwołany ze względu na kalendarz roku szkolnego
 • 29 marca 2022 r.
 • 26 kwietnia 2022r. - w ramach zebrań z Rodzicami
 • 31 maja 2022 r.

 

 

TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ

Klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego 2021/2022:

 • koniec I półrocza: 31.01.2022r.,
 • zawiadomienie rodziców o możliwości otrzymania z danego przedmiotu (przedmiotów) oceny niedostatecznej za I półrocze 2021/2022 – najpóźniej do 22.12.2021r.,
 • informacja dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za I półrocze 2021/2022 – najpóźniej do 18.01.2022r.,
 • klasyfikacja śródroczna 2021/2022 – 25.01.2022r. (wtorek),
 • zebranie z rodzicami – informacja o wynikach klasyfikacji – 01.02.2022r. (wtorek);