PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

~ Zasady pomocy koleżeńskiej dla uczniów na kwarantannie lub w izolacji

Szanowni Rodzice, 

w związku z nasilającymi się nieobecnościami uczniów spowodowanymi kwarantanną lub izolacją czujemy potrzebę wspierania nieobecnych uczniów w zakresie przekazywania treści realizowanych na lekcji.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i prośbom wprowadzam ZASADY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ dla uczniów przebywających na kwarantannie lub w izolacji w wyniku COVID-19.
Opracowany Regulamin dotyczy klas IV-VIII.
W klasach I-III działania te pozostawiam do dyspozycji Wychowawców.

W przypadku przejścia całej klasy na kwarantannę obowiązują inne zasady. Klasa przechodzi wówczas na edukację zdalną, której organizację i funkcjonowanie reguluje odrębny dokument, tj. Regulamin edukacji zdalnej.
Proszę o zapoznanie się z załączonym Regulaminem - Zasadami POMOCY KOLEŻENSKIEJ dla uczniów przebywających na kwarantannie lub w izolacji.

Pozdrawiam i życzę zdrowia,
dyr. Małgorzata Tabian