PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

Dyrektor

 

 

  Dyrektor PSP nr 3

    mgr Małgorzata Tabian

 

  Wicedyrektor

  mgr Katarzyna Łaba