PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

Szkoły średnie w powiecie

Oto linki do stron www niżańskich szkół średnich.

Odszukaj zakładki REKRUTACJA na stronie wybranej szkoły, a dowiesz się więcej.

LO NISKO,  pl. Wolności 3        http://www.lo.nisko.pl/

RCEZ NISKO, ul. Sandomierska 1  http://rceznisko.pl/rcez/

ZS JEŻOWE,   Jeżowe 162 a            http://www.zsjezowe.neostrada.pl/

ZS RUDNIK n/Sanem, ul. J. Piłsudskiego 28   http://zsrudnik.edu.pl/

 

 

Chcąc ułatwić przyszłym pierwszoklasistom wybór dotyczący dalszej edukacji, poniżej przedstawiamy dodatkowe atuty poszczególnych placówek oświatowych:

 

  • Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, serdecznie zaprasza ośmioklasistów do dołączenia do swojej społeczności. Szkoła dba o wysoki poziom nauczania, co przekłada się na wysokie wyniki z egzaminu maturalnego. Dzięki temu jej absolwenci dostają się na wymarzone studia. Proponowane profile klas odpowiadają potrzebom kandydatów i są dobierane pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. Dba o zróżnicowaną ofertę edukacyjną, zapewnia młodzieży możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach edukacyjnych, zachęca do realizowania projektów naukowych i społecznych oraz wspiera w rozwijaniu indywidualnych pasji. Dokłada wszelkich starań, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo. Dobrą atmosferę uzyskuje dzięki udanej współpracy nauczycieli i wychowanków. To jeden z wielu atutów Niżańskiego Liceum.
  • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, którego hasło przewodnie brzmi: „Mierzymy wysoko pełni werwy i nowych pomysłów” to szkoła, która stawia na innowacyjność i nowoczesność. Pełna zapału przygotowuje się na przyjęcie kolejnego rocznika absolwentów szkół podstawowych. Nowoczesność to w tym przypadku świetna baza, której niewątpliwym atutem są doskonale wyposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, znakomicie wyposażona i dostosowana do wymogów współczesnej dydaktyki pracownia językowa, pracownia fizyczna i sale informatyczne. Dla tych, którzy zgodnie z duchem czasu, chcą rozwijać tężyznę fizyczną, szkoła oferuje halę sportową, salę gimnastyczną, trzy siłownie, saunę oraz zewnętrzne obiekty sportowe w postaci boisk i bieżni lekkoatletycznej. Dyrekcja szkoły doskonale zdaje sobie sprawę, że nawet najlepiej wyposażone obiekty nie wystarczą, by wykształcić absolwenta na miarę przyszłości, dlatego zatrudnia wysoce wykwalifikowanąkadrę pedagogiczną. Nauczyciele RCEZ w Nisku nie ustają w ciągłym doskonaleniu się, dzięki czemu szkoła jest w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości, zachować konkurencyjność na rynku edukacyjnym i wykształcić absolwenta, który bez problemu znajdzie zatrudnienie na rynku pracy. Gwarantuje wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, opiekę naukową przy realizacji projektów edukacyjnych, możliwość rozwoju zainteresowań i talentów, praktyki zawodowe w środowisku międzynarodowym w ramach programu Erasmus Plus.
  • Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem to ponad 110-letnia tradycja kształcenia ogólnego i zawodowego. Dyrekcja zaprasza absolwentów szkół podstawowych do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum kształcącego w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na rynku pracy. Wszystkie zajęcia praktyczne uczniowie odbywają podczas warsztatów szkolnych. Organizowane są również praktyki zawodowe. ZS w Rudniku nad Sanem wyróżniają przede wszystkim własne Warsztaty Szkolne oraz bezpieczne i nowoczesne warunki kształcenia. Ogromnym powodzeniem cieszą się zajęcia dodatkowe z promocji zdrowia i treningu personalnego oraz sportowo-obronne. Niewątpliwym atutem są przyjaźni nauczyciele, doskonała atmosfera nauki i pracy, bardzo dobre wyposażenie w pomoce naukowe, liczne konkursy, olimpiady, zawody, wycieczki czy ogniska. Każdy uczeń na terenie szkoły ma dostęp do darmowego wi-fi oraz może wypożyczyć podręczniki do nauki zawodu. Szkoła organizuje dojazdy uczniów z gmin: Krzeszów, Harasiuki i Ulanów własnym busem szkolnym. Dla dorosłych organizuje także kwalifikacyjne kursy zawodowe, a największym powodzeniem cieszy się bezpłatny kurs z użytkowania obrabiarek skrawających.
  • Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica to miejsce życzliwe i przyjazne, które każdemu daje możliwość spełniania zadań na miarę możliwości, chęci i potrzeb. Szkoła jest niczym prawdziwy dom - zbliża i jednoczy wszystkich, każdemu dając ciepło i możliwość spełniania zadań. Szczególną troską, opieką wychowawczą i dydaktyczną, objęci zostaną uczniowie słabsi, którzy w tej szkole będą mogli nadrobić wszelkie zaległości czy uzupełnić braki. W ZS w Jeżowem panuje dobra atmosfera oparta na życzliwych relacjach, które tworzone są poprzez wzajemny szacunek, zrozumienie oraz odpowiadanie na oczekiwania i potrzeby uczniów, a także ich rodziców. Dobre relacje panujące w szkole, budowane są również poprzez uroczystości szkolne, wspólne wyjazdy, spotkania integracyjne oraz stwarzanie okazji do rozmów i traktowanie na zasadzie partnerstwa wszystkich osób związanych z placówką oświatową.