PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

Rekrutacja do szkół średnich

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Więcej informacji tutaj:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szczegółowe kalendarium postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych znajduje się poniżej w pliku do pobrania.