PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

Co nas wyróżnia?

Drodzy Rodzice!

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, do której placówki ma uczęszczać Wasze Dziecko, pomyślcie o harmonijnym rozwoju Waszych pociech i wybierzcie naszą ofertę!

Nasza szkoła jest miejscem, w którym zapominamy to, co powtarza się codziennie, że jest tak źle, ciężko, trudno. Myślimy o tutejszym codziennym „zasiewaniu” i wierzymy, że wzejdzie. Że plon będzie dobry. Że warci będą wiele Ci, co stąd wychodzą - bo dadzą z siebie innym sporo. Wierzymy w to.

Staramy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym; miejscem, w którym każdy przedszkolak i uczeń może odkryć w sobie talent, zdobywać wiedzę; miejscem, do którego wróci, nawet wtedy, kiedy już w pełni rozwinie skrzydła. Jak się to dzieje? No, zwyczajnie. „Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym” - więc się daje.

 

Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście do ucznia

 • wpajamy uczniom wiarę w siebie – KAŻDY UCZEŃ JEST ZDOLNY!
 • dążymy do tego, aby uczniowie osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości
 • dbamy, aby ocenianie ucznia służyło podejmowaniu przez niego dalszych wysiłków
 • i wzmacniało potrzebę samodoskonalenia
 • dbamy o rodzinną atmosferę
 • pracujemy z uczniami zdolnymi i uczniami z trudnościami
 • pobudzamy kreatywność
 • aktywizujemy społecznie
 • dbamy o ścisłą współpracę z rodzicami

Nauczyciele z pasją. Nasza kadra:

 • jest dobrze wykształcona
 • stale się doskonali
 • jest twórcza
 • jest zaangażowana
 • jest otwarta na innowacje
 • zna i przestrzega prawa dziecka
 • współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów

Kameralność placówki eliminująca przemoc i agresję:

 • nowoczesny wyremontowany budynek
 • bezpieczeństwo
 • kameralna społeczność szkolna
 • indywidualne podejście do dziecka
 • wygodne i przestronne sale dydaktyczne
 • duża sala gimnastyczna oraz sala lustrzana
 • boisko sportowe "Orlik" i lekkoatletyczne zaplecze sportowe
 • rozczytana biblioteka
 • opiekuńcza świetlica szkolna
 • piękne otoczenie i plac zabaw
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • wsparcie pedagoga oraz wychowawców w rozwiązywaniu problemów

Zajęcia wspierające indywidualny rozwój dzieci:

  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: warsztaty, koła zainteresowań, SKS
  • aktywny i twórczy Samorząd Uczniowski
  • odważne i zdyscyplinowane drużyny harcerzy i zuchów
  • udział w konkursach i zawodach na różnych szczeblach
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz z trudnościami w nauce
  • wyjazdy na basen na naukę pływania
  • więcej godzin matematyki i języka angielskiego
  • codzienne wykorzystywanie technik cyfrowych w zdobywaniu wiedzy
  • praca metodą projektów
  • klasy wyposażone w tablice i monitory  interaktywne
  • stały dostęp uczniów do komputerów, projektorów, aparatów cyfrowych

 

Wzorcowym  modelem absolwenta jest dla nas uczeń, który:

opanował fundamentalną wiedzę i umiejętności,

jest odpowiedzialny,

ma otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka,

posiada wiarę we własne siły,

potrafi się uczyć

i jest ciekawy świata.