PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

Nasza szkoła

 "Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi"

Ile damy z siebie innym? Chciałoby się tak wiele...

 

Nasi nauczyciele powtarzają zgodnie, że dobrze pracuje się im w naszej szkole.

 

Być nauczycielem to wyróżnienie, ale i niesamowite zobowiązanie: podnoszenie kwalifikacji, kształtowanie swojego człowieczeństwa. Zapału nie brakuje, by w życie szkoły angażować rodziców, prowadzić dzieci drogą do sukcesu, uczyć wrażliwości i otwierania serca - no bo tyle jest się wartym… prawda?

 

W życiu dobro zawsze odnosi ostateczne zwycięstwo, a miarą człowieka - jak powiada Jan Paweł II- jest pojemność jego serca.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym zapominamy to, co powtarza się codziennie, że jest tak źle, ciężko, trudno. Myślimy o tutejszym codziennym „zasiewaniu” i wierzymy, że wzejdzie. Że plon będzie dobry. Że warci będą wiele Ci, co stąd wychodzą - bo dadzą z siebie innym sporo. Wierzymy w to.

 

Pomiędzy polskim a matematyką, językami obcymi a przyrodą, pomiędzy fizyką i chemią, czy plastyką i wf-em budujemy przestrzeń na przygotowywanie się do różnego rodzaju konkursów, nie tylko tych przedmiotowych. Staramy się, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym; miejscem, w którym każdy przedszkolak i uczeń może odkryć w sobie talent, zdobywać wiedzę; miejscem, do którego wróci, nawet wtedy, kiedy już w pełni rozwinie skrzydła. Jak się to dzieje? No, zwyczajnie. „Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym” - więc się daje.

 

Młodzi ludzie potrzebują wyzwania i motywacji bardziej niż czegokolwiek innego. Potrzebują odniesień, które pozwoliłyby im uwierzyć, że potrafią. Potrzebują zobaczyć, kim naprawdę są i na co ich stać. Pragniemy, by każdy uczeń  i przedszkolak miał zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki oraz kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

  

 Wzorcowym modelem absolwenta jest dla nas uczeń, który: opanował fundamentalną wiedzę i umiejętności, jest odpowiedzialny, ma otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka, posiada wiarę we własne siły, potrafi się uczyć i jest ciekawy świata.