PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

Rusza SZKOLNY KLUB MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH

Od 20 października w naszej szkole rozpoczął działalność Szkolny Klub Mediacji Rówieśniczych.

          

            Czym są MEDIACJE? – sposobem rozwiązywania konfliktów z pomocą bezstronnego i neutralnego MEDIATORA, który umożliwi uczniom będącym w konflikcie osiągnąć porozumienie pomagając im prowadzić ROZMOWĘ i określić wspólne dla obu stron POROZUMIENIE, gdy dotychczasowe sposoby nie zadziałały.

           Kto może być MEDIATOREM? - na stronie internetowej szkoły zamieszczony został Regulamin Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych, który określa, jakie warunki musi spełniać kandydat na MEDIATORA RÓWIEŚNICZEGO. Najmłodszy MEDIATOR może być uczniem klasy piątej.

W bieżącym roku szkolnym w każdej z klas 5 - 8 zostali wybrani Mediatorzy Rówieśniczy:

 1. Milena Turek – kl. 8a
 2. Izabela Sobiło– kl. 8b
 3. Gabriela Kozak– kl. 8b
 4. Karolina Król – kl. 8c
 5. Piotr Sobiło – kl. 8a
 6. Julia Kalawska - kl. 7a
 7. Anna Stefaniak – kl. 6a
 8. Jagoda Lisowska – kl. 6b
 9. Magdalena Krawczyk – kl. 5a
 10. Emilia Majdanik – kl. 5b

          Po co prowadzić MEDIACJE? -  by szybciej w dobrej atmosferze przy pomocy osób do tego przygotowanych budować porozumienie, ucząc się na całe życie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Początkowo szkolny MEDIATOR będzie pracować pod okiem Opiekunów :

 • psychologa szkolnego - p. Magdaleny Haliniak
 • pedagoga szkolnego – p. Agnieszki Madej

by później samodzielnie prowadzić MEDIACJE między skonfliktowanymi stronami.

W jakich sprawach prowadzone są MEDIACJE?

 1. gnębienie słabszych
 2. wywyższanie się jednych uczniów nad innymi
 3. chęć rządzenia innymi, wydawanie poleceń
 4. podporządkowanie sobie innych
 5. hejtowanie
 6. przezywanie
 7. rozpuszczanie plotek
 8. zazdrość o wyniki w nauce
 9. drwienie z koleżanek i kolegów z różnych powodów
 10. obrażanie członków rodziny rówieśników
 11. ingerencje w personalne rzeczy, tj. zabieranie ich i chowanie
 12. wyśmiewanie się, np. za błędy popełnione na lekcjach
 13. odrzucanie, tj. niedopuszczanie do zabawy w grupie
 14. poszturchiwanie, popychanie
 15. niszczenie przedmiotów szkolnych lub należących do kolegów
 16. oraz inne sprawy będące problemem ucznia

Ostateczną decyzję o skierowaniu sprawy do mediacji rówieśniczej podejmuje Opiekun Szkolnego Koła Mediatorów Rówieśniczych.

 

W jakich sprawach nie prowadzi się MEDIACJI?- do mediacji rówieśniczych nie kierujemy:

 1. Konfliktów i sporów, w których doszło do popełnienia przestępstwa.
 2. Konfliktów, w których doszło do popełnienia przemocy fizycznej lub seksualnej.
 3. Spraw, które miały związek z alkoholem lub narkotykami.
 4. Jedną ze stron jest dorosły pracownik szkoły.

Jak skorzystać z pomocy MEDIATORÓW?

 1. Zgłoś się bezpośrednio do Mediatora Rówieśniczego.
 2. Zgłoś się do Opiekuna Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych.
 3. Zgłoś się do wychowawcy lub innego nauczyciela – on na pewno przekaże sprawę Opiekunowi Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych.

Jak przebiegają MEDIACJE?

 1. Mediator zawsze zapyta o zgodę na mediacje.
 2. Mediator dokładnie przedstawi zasady i odpowie na wszystkie Twoje pytania.
 3. Mediator pozwoli Ci przedstawić Twoje stanowisko.
 4. Zostaniesz wysłuchany;
 5. Mediator zapyta, co jest dla Ciebie ważne. Zapyta także o Twoje propozycje rozwiązania konfliktu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych.

 

O mediacjach przeczytać możecie na szkolnych tablicach umieszczonych na korytarzach, tam też dowiecie się o  dalszych podejmowanych działaniach Szkolnego Klubu Mediacji Rówieśniczych.