PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

Strona główna

   REKRUTACJA 2022-23 

Witamy na naszej nowej stronie Uśmiech 

Strona jest jeszcze w rozbudowie, ale jej obecna funkcjonalność jest warta uwagi.

Serdecznie zapraszamy!

Dzisiaj na tablicy

 

************************************************************************************************

     

Deklarujemy naszą pełną solidarność z narodem ukraińskim.

Do wszystkich naszych ukraińskich przyjaciół kierujemy wyrazy wsparcia i otuchy. 

 Jesteśmy z Wami ! 

******************************************************************************************

 

Szczegóły i wyniki rekrutacji w panelu bocznym - REKRUTACJA 2022-23 

*****************************************************************************

PRZYPOMINAMY: 

w szkole nadal obowiazują wytyczne epidemiczne i reżim sanitarny.        

Kierując się wytycznymi oraz rozporządzeniami GIS, MZ i MEiN, opracowaliśmy Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania  COVID-19 w PSPnr 3 w Nisku , określając szczegółowe zasady i procedury pracy szkoły  w tych warunkach. 

   

Aktualności