PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

OPIS PROJEKTU

Let’s eat healthy - projekt realizowany przez 27 szkół, w tym z Ukrainy (założyciel), Francji, Grecji, Hiszpanii, Republiki Mołdawii, Turcji, Włoch oraz trzech szkół z Polski.

Cele projektu:

 • edukacja dzieci i młodzieży na temat pochodzenia żywności oraz jej wartości
 • wyrabianie świadomości dietetycznej, wpływu zdrowych produktów na rozwój fizyczny, umysłowy, kondycję zdrowotną, odporność na bakterie, wirusy
 • poznanie i wykorzystanie nowych narzędzi IT
 • stworzenie możliwości wykorzystania umiejętności posługiwania się językiem angielskim w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, na płaszczyźnie grupy projektowej, grup międzynarodowych

Przewidywane produkty projektu opracowane wspólnie:

 • kalendarz na rok 2022
 • alfabet zdrowego żywienia
 • książeczka zbierająca twórcze opowiadania, oparte na piramidzie żywieniowej
 • plakaty reklamujące zdrowy styl życia
 • slogany reklamujące bycie fit
 • gry interaktywne
 • wiersz akrotyczny, podsumowujący projekt

 

Przedsięwzięcie jest przewidziane jako projekt całoroczny,  rozłożony na miesiące kalendarzowe.

Podczas realizacji zadań nauczyciele- opiekunowie projektu będą komunikować się ze sobą poprzez platformę eTwinning, aplikację Whatsapp, za pomocą maili oraz telefonów, organizowane są spotkania online za pomocą ZOOMu.

Uczniowie współpracują poprzez platformę eTwinning, komunikują się za pomocą messengera, szkolnej poczty mailowej, organizowane są spotkania online z uczniami ze szkół partnerskich za pomocą wybranych przez opiekunów platform: ZOOM lub GOOGLE MEET.

 

W PSP nr 3 powstała następująca grup projektowa:

 

pani Urszula Bąk - opiekun projektu

 

 • Beata Błażejczak - kl. 7a
 • Jakub Chwiej - kl. 7a
 • Ewa Dobrowolska - kl. 7a
 • Gabriela Ptak - kl. 7a
 • Piotr Sobiło - kl. 7a
 • Milena Turek - kl. 7a
 • Gabriela Kozak- kl. 7a
 • Izabela Sobiło - kl. 7a
 • Karol Głowiński - kl. 6a