PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

SZTUKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW. Zamiast walczyć - lepiej rozmawiać

Jest wiele definicji konfliktu. Najkrócej ujmując, konflikt to różnica interesów.

 
Jego najczęstsze przyczyny:
 
▪️Ludzie ze sobą nie rozmawiają. Mówią, ale nie słuchają. Wymieniają się zdaniami, ale się nie komunikują. Wpadają w sieć interpretacji i błędnych założeń.
 
▪️Drobne spory i niedomówienia są bagatelizowane, odkładane na później. Metoda „zamiatania pod dywan” albo „poczekamy, zobaczymy” doprowadzają do sytuacji, kiedy z błahych spraw rodzą się złożone konflikty.
 
▪️Spychanie odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny, a przede wszystkim popełnione błędy na innych.
 
Konfliktu nie można postrzegać wyłącznie jako zjawiska negatywnego.

Umiejętne pokierowanie sporem powoduje, że można wydobyć́ z niego także elementy pozytywne.

  • konflikt oczyszcza atmosferę,
  • rozwija kreatywność, zachęcając do dyskusji,
  • uświadamia konieczność wprowadzenia zmian,
  • wpływa na energię i dynamikę myślenia.

Konflikty należą zazwyczaj do zjawisk dynamicznych, a jednocześnie na tyle przewidywalnych, że daje się nimi zarządzać.

Ważna jest diagnoza sytuacji i gotowość do rzeczywistej pracy nad rozwiązaniem - przede wszystkim doprowadzenie do szczerej rozmowy. Od tego, jakie strony podejmą działania zależą dalsze losy sporu.

Zachęcamy do korzystania z mediacji rówieśniczej w naszej szkole, która jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów.

Udział w mediacji wpływa na budowanie wśród najmłodszych postawy tolerancji, otwartości i wzajemnego zaufania. Oddanie konfliktu „w ręce stron” sprawia, że wzrasta wśród nich poczucie odpowiedzialności za popełniane czyny.

 Rzetelnie prowadzona mediacja rówieśnicza skutkuje zwiększeniem świadomości uczniów w zakresie rozwiazywania konfliktów bez przemocy, a w rezultacie ma pozytywny wpływ na atmosferę̨ panującą w placówce.

 

Celem działalności Klubu Mediatorów i prowadzonych w nich mediacji jest osiągniecie stanu, w którym szkoła staje się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, nauczycieli i rodziców. A o to przecież wszystkim chodzi smile