PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

Finał X edycji projektu ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY

Zakończyliśmy X edycję projektu Zbieraj Baterie i Telefony. W tej edycji wzięło udział aż 1268 placówek z całej Polski!
Jednocześnie udało nam się zebrać rekordową ilość zużytych baterii. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów do recyklingu i utylizacji trafiło 128 kg zużytych baterii i akumulatorów.

Od organizatorów otrzymaliśmy podziękowania za udział w projekcie:

Szanowni Państwo, 
serdecznie dziękujemy za aktywny udział w X Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”.

Poprzez selektywną zbiórkę odpadów uczniowie Państwa Placówki przyczynili się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Przekazane baterie trafiły do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A., gdzie zostaną poddane procesom recyklingu i odzysku. 

Jednocześnie informujemy, że w X edycji Programu  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 zebrała 128 kg zużytych baterii i akumulatorów.

Wszystkim uczestnikom zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.