PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NISKU

UROCZYSTA GALA POŻEGNANIA ABSOLWENTÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W NISKU

    W życiu każdego człowieka są chwile, które nie tylko pozostają w pamięci, ale przede wszystkim tworzą niezapomniane wspomnienia. 

Te cudowne, jedyne przynoszą radość, towarzyszą nam zawsze, podczas słonecznego lata, gdy świeci słońce, ale także podczas ulewnego deszczu, gdy chmury nad nami przybierają ciemną barwę. 

  22 czerwca uczniowie klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku uczestniczyli w uroczystej gali, podczas której otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, listy gratulacyjne, dyplomy oraz nagrody za różne rodzaje aktywności. Radość przeplatała  się z nutą refleksji, ale i zadumy,  bowiem jak pisał laureat literackiej Nagrody Nobla, pisarz Elias Canetti – Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.

   Uroczystość rozpoczęła się w podniosłej atmosferze. Poloneza czas zacząć – staropolskim obyczajem uczniowie Antoni Szczęch i Katarzyna Tabor zapowiedzieli narodowy taniec, który zawsze wzrusza i świadczy o trwałości i tożsamości naszej kultury. Po słowach  konferansjerów ósmoklasiści w pięknych, odświętnych strojach rozpoczęli poloneza, przygotowanego pod kierunkiem Pani Małgorzaty Lasocińskiej-Zając. Następnie nastąpiło powitanie zaproszonych gości: Pana Waldemara Ślusarczyka – Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Pana Zbigniewa Kotułę – z-cę Burmistrza Gminy i Miasta Nisko; Pana Krzysztofa Tabiana – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; Panią Agnieszkę Dul – przewodniczącą Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku; Panią Małgorzatę Tabian – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku; Panią Katarzynę Łabę – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku; Panią Teresę Sułkowską – pełniącą funkcję Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku w latach 1990 – 2007, Panią Katarzynę  Ostojską – pełniącą funkcję Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku w latach 2007– 2021, emerytowanych nauczycieli, Radę Pedagogiczną,  Rodziców oraz przedstawicieli klas siódmych.

 

I śmiech niekiedy może być nauką/ Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa – słowa wybitnego bajkopisarza doby oświecenia, Ignacego Krasickiego, stały się inspiracją dla ósmoklasistów, którzy zaprezentowali część artystyczną, w której spojrzeli  na otaczającą nas rzeczywistość, trochę satyrycznie, z nutą realizmu, ale przede wszystkim z kuglarskim humorem. Na scenie pojawił się poeta, w tej roli Wiktor Pasek, wypowiadając znamienne słowa Czesława Miłosza: Szczęśliwy naród, który ma poetę i w trudach swoich nie kroczy w milczeniu. Spoglądając na cyrkowe atrakcje, będące odniesieniem do sytuacji współczesnego człowieka, który niekiedy nie potrafi znaleźć swojego miejsca w świecie zdominowanym przez reklamy i dążenie do sukcesu, poeta wypowiadał ponadczasowe sentencje i aforyzmy. Co jakiś czas pojawiał się  wesoły clown, czyli Radosław Sioda, komentujący z humorem wydarzenia rozgrywające się na szkolnej scenie. Barwne widowisko przeplatały piosenki z repertuaru topowego zespołu Kwiat jabłoni w wykonaniu Zuzanny Olko, Joanny Sobiło i Laury Rychlak oraz tańce w wykonaniu uczennic klasy siódmej, które doskonalą swoje umiejętności w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Uwielbiam baśnie Andersena; Nie znoszę agresji; Solidaryzuję się z krajami podbitymi; Kocham ludzi bezinteresownych; Pragnę przeżyć swoje życie w miłości i akceptacji – deklarowali uczniowie klasy 8 A.

   Podsumowaniem inscenizacji była wymowna scena, w której Mały Książę i Pilot, bohaterowie ponadczasowej książki Antoine’a de Saint Exupery’ego (w tych rolach – Jakub Głowacz i Piotr Jamrozik) przekonali widzów, że w życiu należy kierować się sercem. Mały Książę wybrał jedyną, niepowtarzalną Różę, w którą  wcieliła się Oliwia Kozioł, wykonując sugestywny, ekspresyjny taniec.  Chociaż Mały Książę miał wątpliwości, czy jego wybór jest właściwy, podsumował swoje rozterki słowami: Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Potwierdzili ten pogląd uczniowie klasy 8 B pięknymi słowami:

Budując nasze życiowe plany i marzenia na trwałym fundamencie,  szacunku do drugiego człowieka, pośrodku świata egoizmu – będziemy prorokami miłości

Zapewniamy, że nie braknie nam odwagi, chociażby kłamstwo i odwaga kusiły, prawda uczyni nas ludźmi, wolnymi od przesądów i nietolerancji;

Zastanówmy się, co zrobić, aby nasz czas dobrze wykorzystać,  aby nie utracić szlachetnych uczuć, wiary w dobro i piękno tkwiące w każdym człowieku;

W naszej wędrówce przez życie zawsze będą nam towarzyszyć  wskazówki i rady naszych nauczycieli oraz odwieczne, uniwersalne prawdy i przesłania moralne.

Będziemy każdego dnia nadawać sens naszemu życiu i wypełniać je prawdą, miłością  i sprawiedliwością.

Po części artystycznej ósmoklasiści przedstawili charakterystykę swojego pokolenia. Według książkowej definicji pokolenie to generacja żyjąca w tym samym czasie i mająca podobne doświadczenia. Jacy są współcześni  nastolatkowie ? Na to pytanie odpowiedzieli Aleksandra Walicka i Miłosz Pudło, uczniowie klasy 8 B, którzy przygotowali  krótkie, lecz wymowne wypowiedzi, oceniając z własnej perspektywy rzeczywistość, w której będą dojrzewać do odpowiedzialności za swój kraj i samego siebie: Współczesny człowiek nie lubi przegrywać, woli skupiać się na docierających do niego bodźcach. Wiele czasu spędza przy telewizorze i komputerze. Zamiast spotykać się ze znajomymi, woli szukać ich w wirtualnym świecie; Chociaż dzięki bogactwu i sławie możemy osiągnąć wiele, będziemy biedni,  jeżeli nie docenimy potęgi wyobraźni i indywidualności. Dlatego tak ważne jest, aby w tym ciągłym pędzie czasem się zatrzymać, by rozejrzeć się wokół i odetchnąć.  

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrali uczniowie klasy ósmej – Aleksandra Dubiel i Jakub Cagara. W  przemówieniu zwrócili się do nauczycieli i rodziców słowami:

Tutaj, w murach PSP nr 3 w Nisku, mieliśmy niepowtarzalną okazję i możliwość odkrywania naszych pasji i szlifowania talentów. Dzięki trosce wybitnych nauczycieli  i pełną zrozumienia atmosferę, sprzyjającą rozwojowi i stawianiu ambitnych celów,  nie tylko zdobywaliśmy wiedzę, ale przede wszystkim dojrzewaliśmy do przyjęcia w przyszłości odpowiedzialności za naszą ojczyznę i nas samych. Pod skrzydłami znakomitych pedagogów weszliśmy w nowy etap dojrzałości emocjonalnej i życiowej. Dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu ukształtowały się w nas wartościowe postawy, które pomogą nam w podejmowaniu decyzji przy rozstrzyganiu dylematów moralnych na dalszej drodze życiowej.

Dzisiaj jest moment pożegnań, zamknięcia pewnego rozdziału, dziecinnych i beztroskich lat. Zaczyna się fascynująca przygoda, wkrótce pójdziemy do nowych szkół, zawrzemy nowe znajomości. Droga Mamo, Drogi Tato! To dzięki Wam 8 lat spędzonych w murach tej szkoły było dla nas tak owocne i obfitowało w wiele sukcesów, zarówno naukowych, jak i artystycznych, sportowych.  Możecie być z nas dumni.

Życzymy wszystkim zgromadzonym na sali radości z przeżywania każdego dnia, naszym nauczycielom wspaniałej młodzieży,  oby Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku w dalszym ciągu była kuźnią talentów i miejscem, do którego  jej absolwenci wracają  z szacunkiem i sentymentem.

Pan Paweł Sioda, przedstawiciel rodziców, wyraził w pięknych słowach wdzięczność nauczycielom i podziękował za trud przekazywania wiedzy i życiowej mądrości, pedagogiczny takt, wsparcie, dzięki którym ósmoklasiści rozwinęli skrzydła i mogą wkroczyć w nowy etap swojego życia z bagażem gruntownej wiedzy.

O słowa otuchy na dalszą drogę życia konferansjerzy poprosili Panią Małgorzatę Tabian – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku, która z sentymentem, ale i z dumą wypowiadała się o absolwentach, wskazując na ich zapał do wiedzy,  liczne sukcesy, kulturę osobistą i wyjątkową  aktywność w środowisku szkolnym. Najważniejszy moment uroczystości to oczywiście wręczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, listów gratulacyjnych, podziękowań dla Rodziców, nagród i dyplomów za różne aktywności. Pani Dyrektor z uśmiechem na twarzy witała każdego ósmoklasistę, odbierającego świadectwo z wyraźną satysfakcją i zadowoleniem.

Następnie głos zabrał Pan Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, dziękując  nauczycielom za wytrwałość w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu. Absolwentom życzył natomiast sukcesów w szkołach ponadpodstawowych, rozwijania swoich talentów i pasji.

   Szczególnym punktem  gali absolwentów było wręczenie  nagrody dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej Gminy i Miasta Nisko. W roku szkolnym 2021/2022 otrzymał ją uczeń klasy 8 B – Jakub Kołodziej,  laureat Konkursu Przedmiotowego  z Matematyki i innych, wskazujących na szeroki zakres jego wiedzy z różnych dziedzin – biologii, historii, fizyki. Jakub otrzymał też statuetkę Złoty Absolwent PSP nr 3 w Nisku.

  W tym roku szkolnym Rada Pedagogiczna PSP nr 3 w Nisku postanowiła uhonorować ucznia klasy 8A – Tobiasza Markowicza statuetką Młody Innowator, młodego wynalazcę, autora projektu rakiety „Delay”, najmłodszego laureata tegorocznego Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory.

   Pożegnanie absolwentów było również chwilą szczególną dla Pani Ewy Błądek, która po 35 latach pracy żegnała się z nauczycielami, uczniami i rodzicami w smutku, ale w przekonaniu, że jej pedagogiczna koncepcja wychowania, zgodna ze słowami Sędziego, bohatera Pana Tadeusza:  Ale co dzień postrzegam jak młódź cierpi na tem / Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem rąk […] On mnie radą do usług publicznych sposobił/ Z opieki nie wypuścił nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił sprawdziła się w praktyce szkolnej  i kształtowaniu charakterów młodego pokolenia. Nastąpił moment wzruszenia, a chwilę później ostatnie, płynące z serca słowa nauczycielki języka polskiego, wskazującej na nieocenioną rolę literatury w podtrzymywaniu wartości humanistycznych; serdeczne podziękowania i optymistyczne życzenia na przyszłość. Pani Urszula Bąk odczytała  przygotowany z tej okazji list, w którym odniosła się do dorobku zawodowego Pani Ewy i jej  działalności w środowisku. Do ciepłych słów dołączyli się Panowie Burmistrzowie, koleżanki i koledzy z pracy, rodzice oraz uczniowie z wierszami, piosenkami i kwiatami.

Ważnym akcentem uroczystości było złożenie przez absolwentów uroczystego ślubowania, w którym deklarowali:

My, absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku ślubujemy:

Uczciwą pracą i nauką dążyć do kształtowania pozytywnych postaw moralnych i obywatelskich; Pomnażać dobra narodowe i ogólnoludzkie; Budować Polską piękną, silną, wielką i szczęśliwą; Zachować postawę godną ucznia Rzeczypospolitej Polskie; Kochać naszą ojczyznę, służyć jej codziennym, prawym postępowaniem.

Po podniosłym ślubowaniu, nastąpił moment  przekazania władzy w szkole siódmoklasistom. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego, Sandra Kulec, wręczyła młodszym koleżankom symboliczny klucz, zamykając pewien jakże ważny okres w życiu absolwentów 2022. Jeszcze refleksyjny wiersz w przepięknej interpretacji Julii Flisiak, piosenka  na pożegnanie i ostatnie słowa konferansjerów: Nasza ostatnia akademia w tej szkole dobiegła końca –  pożegnajmy się z radością i uśmiechem na twarzach, z sercem na dłoni, a na pewno wspomnienia naszych  wspólnie przeżytych lat nigdy nie przeminą.

Dziękujemy!