PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

Ogromny sukces odniósł nasz uczeń Jakub Kołodziej – zdobył tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Konkursy przedmiotowe skierowane są do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem czy przedmiotami. Ich celem jest przede wszystkim rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Udział w konkursach przygotowuje także do dalszej nauki, stwarza możliwość współzawodnictwa i pozwala na trafne rozpoznanie własnych możliwości.

Konkursy wojewódzkie są też świetną promocją uczniów, nauczycieli ich wspierających i co oczywiste – szkoły. Dzięki temu osiągnięciu Kuba zwolniony jest z matematyki na Egzaminie Ósmoklasisty – automatycznie otrzymuje 100 procentowy wynik.

Warto nadmienić, że nie jest to jedyny sukces Jakuba. Począwszy od najmłodszych klas uczeń zdobywał nagrody i wyróżnienia w konkursach takich jak: KANGUR MATEMATYCZNY, Maks Matematyczny, Olimpus i Olimpiada Matematyczna Juniorów.

Kubie  składamy serdeczne GRATULACJE i życzymy dalszych sukcesów !

 

Izabela Młynarska-Rzucidło