PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Nisku

Manewry Techniczno - Obronne dla harcerzy i zuchów

W dniach 27-28 maja 2022 roku odbyły się Manewry Techniczno - Obronne dla harcerzy i zuchów z niżańskiego Hufca im. Szarych Szeregów, organizowane przez 9 WDH ,,Eldorado” na os. Podwolinie. W akcji tej wzięli też udział harcerze z 3 WDH ,,Śródziemie” i zuchy z 3 GZ ,,Mali Agenci”.

Pierwszego dnia po rozlokowaniu uczestników miały miejsce szkolenia z zakresu ratownictwa, terenoznawstwa i łączności. Dzień zakończył się obrzędowym ogniskiem.

W nocy uczestników obudził alarm ratunkowy. Patrole zaopatrzone w latarki, mapy i krótkofalówki wyruszyły na poszukiwania rannych spadochroniarzy. Ich zadaniem było również rozpoznanie odniesionych obrażeń, udzielenie pierwszej pomocy i zgłoszenie wykonania zadania do bazy. Wszystkie patrole doskonale poradziły sobie z tym zadaniem.

Po powrocie z akcji ratunkowej 12 harcerzy z 3 WDH ,, Śródziemie” wraz z członkami innych drużyn niżańskiego hufca złożyło Przyrzeczenie Harcerskie.

Drugiego dnia manewrów drużyny wzięły udział w całodziennej grze terenowej. Uczestnicy musieli się wykazać m.in. umiejętnością czytania mapy, posługiwania się kompasem, sprawnością fizyczną, celnością, umiejętnością kamuflażu, umiejętnością rozpalania ognia za pomocą krzesiwa, wykonywania sztucznego oddychania, umiejętnością opatrywania ran i transportowania rannego, wykonywania zadań w masce przeciwgazowej.

Chętni mieli możliwość zjazdu na linie z wieży widokowej w Podwolinie oraz strzelania z broni z różnych postaw strzeleckich.

Na powracające patrole czekało ognisko i pieczone kiełbaski. Po uporządkowaniu miejsca biwakowania i pożegnalnym apelu uczestnicy udali się do swoich domów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.